Huisregels

Huisregels en algemene voorwaarden

 

Het DVD festival “DromenVoelenDoen” moet zich houden aan de lokale overheidsverordeningen en regels voor de openbare orde, waaronder de nieuwe Drank en Horeca Wet. De organisatie van “Het DVD Festival” heeft zich daarom gecommitteerd aan de volgende huisregels zodat alle gasten, bezoekers, standhouders en medewerkers op een veilige en plezierige manier kunnen genieten van het festival.

 

Roken, drugs en alcohol

Het is voor de Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen.

 

Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank(al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Festivalterrein zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van gekochte munten.

 

Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren.

 

Het Festival is een groot voorstander van verantwoord alcoholgebruik en adviseert bezoekers om te genieten van het festival en alles wat er geboden wordt maar met mate te drinken. Het festival is een proeverij van activiteiten, hapjes en drankjes, waarbij drinkgelag niet wordt getolereerd.

 

In het belang van een goede festivalsfeer en vooral het welzijn van de Bezoekers zullen standhouders geen alcohol schenken aan iemand waarvan mag worden aangenomen dat hij/zij teveel alcohol geconsumeerd heeft.

 

Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs op het Festival zijn of het Festival willen betreden kan toegang worden ontzegd. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het Festivalterrein per direct te verlaten.

 

Het is wettelijk verboden om illegale middelen zoals drugs te bezitten of te verhandelen. Justitie hanteert een gedoogbeleid van 5 gram softdrugs per persoon. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heeft u meer dan 5 gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

 

Het is wettelijk verboden te roken in de tenten.

 

Toegang tot DVD Festival

Beveiligingsmedewerkers en Eerste Hulp medewerkers zijn tijdens alle workshops van het festival aanwezig om te waken over de veiligheid en het welzijn van de gasten, bezoekers, standhouders en medewerkers.

 

Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het Festivalterrein zullen onmiddellijk van het Terrein verwijderd worden.

 

In geval van vervuiling en/of vernieling van eigendommen van de Organisatie of van derden op of rondom het Festivalterrein, zullen de personen onmiddellijk van het Terrein verwijderd worden. Er wordt aangifte gedaan bij de politie en eventuele schades zullen op die personen verhaald worden.

 

Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de Organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

 

Aanwijzingen en instructies van de (veiligheids)medewerkers dienen te worden opgevolgd. Bij verdenking van een op het Festival verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het Festivalterrein zal worden ontzegd.
Op verzoek van de (veiligheids)medewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en de beveiliging ziet hier reden toe, kan toegang tot het Festivalterrein worden ontzegd.

 

Het gooien van drank of het gooien van voorwerpen is verboden.

 

Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie en wildplassen worden niet getolereerd.

 

Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.

 

Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.

 

 

Niet doen;

De volgende zakenzijn niet toegestaan op het Festivalterrein;

– klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.

− meegebracht eten & drinken;

− glaswerk, scherpe voorwerpen, (vuur-)wapens, laserpennen;

− verdovende middelen(drugs);

− voertuigen (zoals onder andere auto’s, aanhangers, caravans, campers en fietsen);

− constructietenten;

− huisdieren;

− geluidsinstallaties, generatoren/aggregaten, BBQ’s, fornuizen, koelkasten, tapinstallaties, grote voorwerpen

− kleding met discriminerende(zoals nationalistische en/of racistische), beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met-tekens of clubuitingen.

 

Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten het Festivalterrein te nemen.

 

 

Leeftijd

Het Festival is toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden begeleid door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.

 

 

Openingstijden

Toegang tot het Festivalterrein is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. Beide tijden staan vermeld op op de website van het Festival. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het Festival.

 

 

Promotionele activiteiten

Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het Festivalterrein en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de Organisatie.

 

 

Video-, foto- en geluidsopnamen

Iedereen die het Festival betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De Organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de Bezoeker;.

 

 

Betalen

Er kan op het Festival bij de workshops alleen betaald worden met de door de Organisatie verkochte munten. De munten kunnen zowel met contant geld als met pin gekocht worden aan de kassa.

 

Bij de foodtrucks kan alleen met contant geld betaald worden. Neem dus voldoende contant geld mee.

 

Munten kunnen op het Festivalterrein gekocht worden.

 

Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld

 

 

Toiletvoorzieningen

Op het Festivalterrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk. De Bezoeker is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Poepen of plassen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen, is ten strengste verboden.

 

 

Overig

Bezoekers wordt sterk aangeraden zelf te zorgen voor het smeren van zonnebrand, mochten de temperaturen hoog zijn.

 

 

Slotbepaling

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Betreding van het Festival geschiedt op eigen risico. Halo Jobbing B.V., evenals de medewerkers/vrijwilligers die op het Festival werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de Bezoekers van de locatie en/of het Festival mochten ondervinden.

 

De Organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het Festival te ontzeggen;

 

De Organisatie behoudt zich het recht voor om het Festivalbeleid te allen tijde aan te passen;

 

Het bezoeken van het Festival is volledig op eigen risico;

 

De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Festivalterrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.

 

De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Festival en/of het Terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.

 

Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het Festival weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je gekochte munten. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het Festivalterrein per direct te verlaten.

Adres festival:
Strandweg 23-24, Scheveningen (op het strand bij Beachclub Twins)

Openingstijden
Toegang tot het Festivalterrein is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. Beide tijden staan hieronder vermeld. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het Festival.

Zondag
10:30 – 21:00

 

 

Bekijk het hele programma en kom langs!